Skip to content
Domů » Krajina Krušných hor

Krajina Krušných hor

  • by

Krušné hory, také známé v němčině jako Erzgebirge, představují geografický celek a pohoří nacházející se podél společné česko-německé hranice na severozápadě České republiky a na jihu Saska. Toto souvislé horské pásmo se táhne na délku 130 kilometrů a má průměrnou šířku čtyřicet kilometrů.

Erzgebirge jsou známé především svoji hornickou historií. Název pohoří vznikl od staročeského slova krušec znamenající rudný kámen. Od tohoto slova bylo odvozeno sloveso krušit, neboli drtit či mačkat. Základ rudného kamene má také německý název Erzgebirge znamenající Rudné hory.

Několik století osídlené Krušné hory mají pohnutou historii hlavně po druhé světové válce. Došlo zde k odsunu místních Němců a zaniklo tak velké množství vesnic a osad. Většina domů byla při odsunu zničena nebo později v padesátých a šedesátých letech srovnána se zemí. Dodnes je v krajině možné nalézt stopy po zaniklých obcích. Ať už to jsou zbořeniště, stále stojící sklepy, štoly, tak i cesty, které nejsou v mapách, apod. Stačí chodit krajinou a pozorovat co se kolem odehrává.